Letné tréningové sústredenie 2019 H&T


         Od 19. - 24. 8. 2019 bude prebiehať v príjemnom prostredí kúpeľov PATINCE 12. sústredenie tanečného klubu H&T Dance Company.

Začiatok sústredenia je v pondelok ráno o 8.00 h (19.08.2019), ukončenie pobytu bude v sobotu o 12.00 h (24.08.2019) teda celkom 6 dní.

Sústredenie je zamerané na kondičnú a tanečnú prípravu tanečníkov a prípravu choreografií na novú sezónu. V čase voľna sa deťom budú venovať animátori pri rôznych hrách a súťažiach.

Ďalšie informácie budeme priebežne zverejňovať na www.h-t.sk.

Celková úhrada za sústredenie vo výške 180 € je najneskôr do  20. 7. 2019
Pri odovzdávaní prihlášok na sústredenie do 30. Júna 2019 (buď v hotovosti, alebo mailom), prosím priložte aj prefotenú kartu poistenca dieťaťa. Všetky ostatné – dôležité informácie napr.: o užívaní liekov, o alergiách, o  zdravotnom stave dieťaťa, vložte do obálky s menom. Taktiež lieky a popis dávkovania. Pokiaľ neodovzdáte vypísanú záväznú prihlášku s vyžiadanými údajmi v dohodnutom termíne, bezpodmienečne ju odovzdajte pri registrácii!

Záväzná prihláška je súčasne doklad k tomu, že ste uzrozumení s podmienkami sústredenia v roku 2019.

Kontakt:
Lucia - 0911 706 499,

H&T Dance Company © 2018