ROZVRH HODÍN

platný od 01.09.2021

PRÍPRAVKA (3 až 4,5 rokov)

O HODINE: Tieto hodiny sú zamerané na výučbu tanca – spoznávame tanec, práca v kolektíve, základy rytmiky, základy gymnastiky, práca s tvorivými a antistresovými pomôckami. Tvorenie jednoduchej choreografie.

 PONDELOK  16.15 - 17.00
 STREDA  16.15 - 17.00

Cena: 5€/45 min
Mesačná permanentka: 35€/mesiac

MINI DANCE (5 až 7 rokov)

O HODINE: Rôznorodosť tanečných štýlov ponúka malým tanečníkom veľa zaujímavých podnetov k tancu. Tu sa naučia ako tancovať v priestore spolu s ostatnými deťmi, počúvať hudbu, základy choreografie, základy baletu, tanečných štýlov show a hip hop. Čakajú ich prvé vystúpenia a súťaže...

 UTOROK  16.00 - 17.00  MTV style / HIP HOP
 ŠTVRTOK  16.00 - 17.00  MUSICAL style

Cena: 5€/60 min
Mesačná permanentka: 35€/mesiac

KIDS/DETI (8 až 10 rokov)

O HODINE: Na týchto hodinách sa tanečníci učia a pripravujú jednoduché choreografie na vystúpenia. Okrem klasického rozvrhu mávajú aj povinné workshopy s externými lektormi.

 UTOROK  17.30 - 18.30  HIP HOP
 STREDA  17.00 - 18.30  MTV Style
 PIATOK  16.00 - 17.30  MUSICAL style

Cena: 5€/60 min
Mesačná permanentka: 40€/mesiac

JUNIOR DANCE TEAM (11 až 13 rokov)

O HODINE: Na týchto hodinách  tanečníci tancujú choreografie určené na vystúpenia a súťaže. Okrem klasického rozvrhu mávajú aj povinné workshopy s externými lektormi.

 PONDELOK  17.00 - 18.30  MTV style
 UTOROK  18.30 - 19.30  HIP HOP
 ŠTVRTOK  17.30 - 19.00  MUSICAL style

Cena: 5€/60min
Mesačná permanentka: 40€/mesiac

TEENAGE (14+)

O HODINE: Určená pre aktívnych a odhodlaných tanečníkov, ktorí majú chuť sa veľa naučiť. Na týchto hodinách  tanečníci tancujú choreografie určené na vystúpenia a súťaže. Okrem klasického rozvrhu mávajú aj povinné  workshopy s externými lektormi.

 UTOROK  19.30 - 20.30  HIP HOP
 STREDA  18.30 - 20.00  MUSICAL style
 ŠTVRTOK  19.00 - 20.30  MTV style

Cena: 5€/60min
Mesačná permanentka: 40€/mesiac

DANCING MOMS - ADULTS/ DOSPELÍ (súťažná skupina)

O HODINE: Určená pre všetkých, ktorí vnímajú tanec ako relax. Každá hodina je iná. Vždy plná energie a tanca :)

 PONDELOK  18.30 - 20.00

 

OPEN CLASS

O HODINE: Určená pre všetkých, ktorí vnímajú tanec ako relax. Každá hodina je iná. Vždy plná energie a tanca :)

 STREDA  20.00 - 21.00  OPEN CLASS

 

H&T Dance Company © 2018